• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Patiesie labuma guvēji (PLG)

1. Kopsavilkums

Reliģiskās organizācijas iestādei nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no informācijas par PLG vai izmaiņu attiecīgajā informācijā uzzināšanas dienas, jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikums informācijas par PLG reģistrācijai vai šajā informācijā veikto izmaiņu reģistrācijai. Izmaiņas informācijā par PLG jānorāda arī piesakot izmaiņas vadības institūcijas vai amatpersonu sastāvā.

  • 7 dienas
    Izskatīšana
  • 0 EUR
    Izmaksas
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus