• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās organizācijas iestādes statūtu (satversmes, nolikuma) izmaiņas

2. Statūti (nolikums, satversme)

Statūtus (nolikumu, satversmi) paraksta reliģiskās organizācijas iestādes amatpersona, kura tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi, vai tam pilnvarota persona (pilnvarojumam jābūt ietvertam lēmumā par reliģiskās organizācijas iestādes dibināšanu).


Dokumentā norāda:

  • nosaukumu;
  • mērķi un uzdevumus;
  • iestādes struktūra, vadības un revīzijas komisijas ievēlēšanas kārtība;
  • citus iekšējās dzīves jautājumus, ja tādus vēlas norādīt statūtos.