• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās organizācijas iestādes likvidācija divos posms (2. posms)

1. Kopsavilkums

Reliģiskās organizācijas iestāde izbeidz darbību ar reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu; pamatojoties uz reģistra iestādes lēmumu; ar tiesas nolēmumu (pieteikumu tiesā var iesniegt ģenerālprokurors); uz cita likumā vai statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktā pamata.

Likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa R6;
  • reliģiskās organizācijas iestādes statūtos (nolikumā, satversmē) noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par darbības izbeigšanu.