• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Šķīrējtiesas reģistrācija

1. Kopsavilkums

Pastāvīgo šķīrējtiesu var izveidot Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība (pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs), kuras darbības mērķis ir pastāvīgās šķīrējtiesas darbība. Lēmums par šķīrējtiesas izveidošanu tiek pieņemts biedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Pastāvīgā šķīrējtiesa darbību uzsāk tikai pēc reģistrācijas šķīrējtiesu reģistrā.

 • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa ŠT1;
 • pastāvīgās šķīrējtiesas reglaments;
 • apliecinājums tam, ka sarakstā ietvertie šķīrējtiesneši atbilst Šķīrējtiesu likuma 14.panta otrās un ceturtās daļas prasībām un uz viņiem nav attiecināmi šā likuma 15.pantā noteiktie ierobežojumi;
 • dokumentus, kas pamato šķīrējtiesnešu kvalifikāciju;
 • dokumentu, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt dibinātāju, ja attiecīgās ziņas jau nav ierakstītas uzņēmumu reģistra vestajā biedrību un nodibinājumu reģistrā;
 • nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana šķīrējtiesas atrašanās vietas adreses reģistrācijai (nav jāiesniedz, ja šķīrējtiesas atrašanās vietas adrese tiek reģistrēta šķīrējtiesas dibinātājam piederošās telpās);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.