• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Šķīrējtiesas reģistrācija

2. Pārbaudi nosaukumu

Nosaukums ir šķīrējtiesas apzīmējums, kas nodrošina tās atpazīstamību.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

  • nosaukumam jāatšķiras no šķīrējtiesu reģistrā jau reģistrētas vai reģistrācijai pieteiktas šķīrējtiesas nosaukuma un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstīšanai pieteikta vai ierakstīta nosaukuma (firmas). Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma;
  • nosaukums nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par pastāvīgās šķīrējtiesas darbības mērķi, veidu un tiesisko formu;
  • nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar labiem tikumiem;
  • šķīrējtiesas nosaukumā nedrīkst ietvert vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā, valsts un pašvaldību institūciju nosaukumus, kā arī vārdus "valsts" vai "pašvaldība";
  • nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti;
  • atļauts lietot pieturzīmes: punktus, komatus, kolus u.c. pieturzīmes un ciparus;
  • atļauts lietot simbolus: &, @, %, +, =. Citus simbolus lielot nav atļauts.

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.