• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Šķīrējtiesas dibinātāja maiņa

2. Šķīrējtiesas reglaments

Pastāvīgās šķīrējtiesas reglamentu paraksta pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs.


Dokumentā jānorāda:

  • šķīrējtiesas dibinātāju;
  • šķīrējtiesas nosaukumu. Papildus šķīrējtiesas nosaukumam latviešu valodā pastāvīgās šķīrējtiesas reglamentā var norādīt šķīrējtiesas nosaukuma tulkojumu vienā vai vairākās svešvalodās;
  • interneta mājaslapas adresi;
  • šķīrējtiesnešu iecelšanas un pilnvaru izbeigšanās kārtību;
  • šķīrējtiesas procesa un strīda izšķiršanas kārtību — procesuālos termiņus, pretprasības iesniegšanas kārtību, strīda izskatīšanas, atlikšanas, šķīrējtiesas procesa apturēšanas un atjaunošanas kārtību un pamatu;
  • kārtību, kādā apliecināmi šķīrējtiesnešu paraksti uz nolēmuma;
  • šķīrējtiesas procesa izdevumus, šķīrējtiesnešu honorāru apmēru un maksāšanas kārtību, kā arī šķīrējtiesas procesa izdevumu atlīdzināšanas kārtību;
  • citus noteikumus, kas regulē šķīrējtiesas darbību vai procesu.