• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Izmaiņas šķīrējtiesnešu sarakstā

1. Kopsavilkums

Ja grozījumi izdarīti pastāvīgās šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu sarakstā, tad informāciju par tiem jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa ŠT2;
  • ja šķīrējtiesas sarakstā iekļauts jauns šķīrējtiesnesis, pieteikumam pievieno apliecinājumu tam, ka minētais šķīrējtiesnesis atbilst Šķīrējtiesu likuma 14. panta otrās un ceturtās daļas prasībām un uz viņu nav attiecināmi Šķīrējtiesu likuma 15. pantā noteiktie ierobežojumi, kā arī dokumentus, kas pamato šķīrējtiesneša kvalifikāciju;
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.