• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Šķīrējtiesas nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Šķīrējtiesas nosaukums tiek norādīts šķīrējtiesas reglamentā, līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais reglamenta punkts. Tiesības grozīt šķīrējtiesas reglamentu ir šķīrējtiesas dibinātājam. Reglamenta grozījumi jāpiesaka reģistrācijai ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: