• lv
  • en

Šķīrējtiesas nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Šķīrējtiesas nosaukums tiek norādīts šķīrējtiesas reglamentā, līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais reglamenta punkts. Tiesības grozīt šķīrējtiesas reglamentu ir šķīrējtiesas dibinātājam. Reglamenta grozījumi jāpiesaka reģistrācijai ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas.

  • 7 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: