• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Šķīrējtiesas reglamenta izmaiņas

1. Kopsavilkums

Tiesības grozīt šķīrējtiesas reglamentu ir šķīrējtiesas dibinātājam. Reglamenta grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā trešajām personām – tikai pēc reglamenta grozījumu reģistrācijas šķīrējtiesu reģistrā. Reglamenta grozījumi jāpiesaka reģistrācijai ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: