• lv
  • en

Šķīrējtiesnešu saraksta aktualitātes apliecinājums

1. Kopsavilkums

Pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs reizi gadā līdz 1.martam Uzņēmumu reģistram iesniedz apliecinājumu tam, ka pastāvīgā šķīrējtiesa un tās šķīrējtiesnešu saraksts atbilst Šķīrējtiesas likuma 4.panta prasībām

  • 7 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: