• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Šķīrējtiesnešu saraksta aktualitātes apliecinājums

1. Kopsavilkums

Pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs reizi gadā līdz 1.martam Uzņēmumu reģistram iesniedz apliecinājumu tam, ka pastāvīgā šķīrējtiesa un tās šķīrējtiesnešu saraksts atbilst Šķīrējtiesas likuma 4.panta prasībām

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: