• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Šķīrējtiesas likvidācija

1. Kopsavilkums

Pastāvīgās šķīrējtiesas darbība izbeidzas ar tās dibinātāja lēmumu vai Šķīrējtiesu likumā paredzētajos gadījumos ar Uzņēmumu reģistra lēmumu.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: