• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Salīdzini komercdarbību veidus

Uzņēmējdarbības formas atšķiras galvenokārt pēc pamatkapitāla apjoma, uzņēmēju atbildības, kā arī peļņas sadales formām. Pirms izvēlēties uzņēmējdarbības juridisko formu, konsultējies ar grāmatvedi vai Valsts ieņēmumu dienestu par vēlamo nodokļu režīmu. Lēmuma pieņemšanu atvieglos arī Saimnieciskās darbības formas izvēles palīgs, ko ar Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atbalstu izveidojis Swedbank Finanšu institūts.


SIA Mazkapitāla SIA Individuālais komersants Zemnieku saimniecība
Juridiska persona
Īpašnieku skaits 1+ 1 - 5 fiziskas personas 1 fiziska persona 1 vai vairākas fiziskas personas
Par īpašnieku var būt juridiska persona
Par īpašnieku var būt nerezidenti
Pamatkapitāls ≥2800 EUR <2800 EUR
Apgrozījums gadā ≥284 600 vai ≥28 500 un ≥5 darbinieki
Īpašnieks atbild ar savu mantu
PVN maksātājs
Jāmaksā Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Jāmaksā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI
Var maksāt mikrouzņēmuma nodokli
Peļņas sadale Daļu izmaksā dividendēs Daļu izmaksā dividendēs Visa peļņa paliek īpašniekam Visa peļņa paliek īpašniekam
Pārvalde Dalībnieku sapulce un valde Dalībnieku sapulce un valde Lēmumus pieņem īpašnieks vienpersoniski Lēmumus pieņem īpašnieks vienpersoniski vai īpašniekiem savstarpēji vienojoties
Reģistrācijas valsts nodevas 75,00 EUR 20,00 EUR 30,00 EUR 30,00 EUR
Reģistrē Reģistrē Reģistrē Reģistrē
SIA
Mazkapitāla SIA
Individuālais komersants
Zemnieku saimniecība
SIA 1+
Mazkapitāla SIA 1 - 5 fiziskas personas
Individuālais komersants 1 fiziska persona
Zemnieku saimniecība 1 vai vairākas fiziskas personas
SIA
Mazkapitāla SIA
Individuālais komersants
Zemnieku saimniecība
SIA
Mazkapitāla SIA
Individuālais komersants
Zemnieku saimniecība
SIA ≥2800 EUR
Mazkapitāla SIA <2800 EUR
Individuālais komersants
Zemnieku saimniecība
SIA
Mazkapitāla SIA
Individuālais komersants ≥284 600 vai ≥28 500 un ≥5 darbinieki
Zemnieku saimniecība
SIA
Mazkapitāla SIA
Individuālais komersants
Zemnieku saimniecība
SIA
Mazkapitāla SIA
Individuālais komersants
Zemnieku saimniecība
SIA
Mazkapitāla SIA
Individuālais komersants
Zemnieku saimniecība
SIA
Mazkapitāla SIA
Individuālais komersants
Zemnieku saimniecība
SIA
Mazkapitāla SIA
Individuālais komersants
Zemnieku saimniecība
SIA Daļu izmaksā dividendēs
Mazkapitāla SIA Daļu izmaksā dividendēs
Individuālais komersants Visa peļņa paliek īpašniekam
Zemnieku saimniecība Visa peļņa paliek īpašniekam
SIA Dalībnieku sapulce un valde
Mazkapitāla SIA Dalībnieku sapulce un valde
Individuālais komersants Lēmumus pieņem īpašnieks vienpersoniski
Zemnieku saimniecība Lēmumus pieņem īpašnieks vienpersoniski vai īpašniekiem savstarpēji vienojoties
SIA 75,00 EUR
Mazkapitāla SIA 20,00 EUR
Individuālais komersants 30,00 EUR
Zemnieku saimniecība 30,00 EUR