• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Salīdzini organizāciju veidus

Biedrība Nodibinājums Arodbiedrība Politiskā partija
Juridiska persona
Nav peļņas gūšanas raksturs
Dibināšanas mērķis Sasniegt statūtos noteikto personu kopīgo mērķi Ar mantas un finanšu līdzekļu piesaisti sasniegt dibinātāja noteikto mērķi Pārstāvēt un aizstāvēt strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses Veikt politisko darbību, piedalīties vēlēšanu kampaņā, izvirzīt deputātu kandidātus, piedalīties Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenot partijas programmu, kā arī iesaistīties publiskās pārvaldes institūciju izveidē.
Dibinātāji, to minimālais skaits 2 personas (fiziska, juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība) 1 persona (fiziska, juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība) 15 vai mazāks par 1/4 no uzņēmumā strādājošo kopskaita, kura nevar būt mazāka par 5 strādājošajiem, vai 50 ārpus uzņēmuma veidotās arodbiedrībās. ≥ 200 Latvijas Republikas pilsoņi
Par biedru var būt fiziska persona -
Par biedru var būt juridiska persona -
Par biedru var būt nerezidenti -
Pārvalde Biedru sapulce un valde Valde Biedru sapulce un valde Biedru sapulce un valde
Tiesības veidot citas pārvaldes institūcijas
Tiesības veikt saimniecisko darbību
Biedri nenes personisku atbildību par saistībām un parādiem -
Pēc reģistrācijas tiesības iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, vēršoties VID
Valsts nodeva 11,38 EUR 11,38 EUR 11,38 EUR 27,03 EUR
Reģistrē Reģistrē Reģistrē Reģistrē
Biedrība
Nodibinājums
Arodbiedrība
Politiskā partija
Biedrība
Nodibinājums
Arodbiedrība
Politiskā partija
Biedrība Sasniegt statūtos noteikto personu kopīgo mērķi
Nodibinājums Ar mantas un finanšu līdzekļu piesaisti sasniegt dibinātāja noteikto mērķi
Arodbiedrība Pārstāvēt un aizstāvēt strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses
Politiskā partija Veikt politisko darbību, piedalīties vēlēšanu kampaņā, izvirzīt deputātu kandidātus, piedalīties Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenot partijas programmu, kā arī iesaistīties publiskās pārvaldes institūciju izveidē.
Biedrība 2 personas (fiziska, juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība)
Nodibinājums 1 persona (fiziska, juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība)
Arodbiedrība 15 vai mazāks par 1/4 no uzņēmumā strādājošo kopskaita, kura nevar būt mazāka par 5 strādājošajiem, vai 50 ārpus uzņēmuma veidotās arodbiedrībās.
Politiskā partija ≥ 200 Latvijas Republikas pilsoņi
Biedrība
Nodibinājums -
Arodbiedrība
Politiskā partija
Biedrība
Nodibinājums -
Arodbiedrība
Politiskā partija
Biedrība
Nodibinājums -
Arodbiedrība
Politiskā partija
Biedrība Biedru sapulce un valde
Nodibinājums Valde
Arodbiedrība Biedru sapulce un valde
Politiskā partija Biedru sapulce un valde
Biedrība
Nodibinājums
Arodbiedrība
Politiskā partija
Biedrība
Nodibinājums
Arodbiedrība
Politiskā partija
Biedrība
Nodibinājums -
Arodbiedrība
Politiskā partija
Biedrība
Nodibinājums
Arodbiedrība
Politiskā partija
Biedrība 11,38 EUR
Nodibinājums 11,38 EUR
Arodbiedrība 11,38 EUR
Politiskā partija 27,03 EUR