• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība ir atklāta sabiedrība, kuras daļas (akcijas) var būt publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona.

Uzņēmumu reģistrs neveic sabiedrības akcionāru uzskaiti, Uzņēmumu reģistrā nav iesniedzamas izmaiņas akcionāru sastāvā.

  • Minimālais pamatkapitāla lielums ir 35000 EUR
  • Pamatkapitālam un daļas nominālvērtībai jādalās ar sabiedrības akciju mazāko nominālvērtību un 10 centiem bez atlikuma.