• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība ir atklāta sabiedrība, kuras akcijas var būt publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona.

  • Minimālais pamatkapitāla lielums ir 25000 EUR.
  • Pamatkapitālam un daļas nominālvērtībai jādalās ar sabiedrības akciju mazāko nominālvērtību un 10 centiem bez atlikuma. Akcijas nominālvērtība nedrīkst būt mazāka par 10 centiem.

Akcija var būt reģistrēta akcija, kas ir reģistrēta akcionāru reģistrā, vai dematerializēta akcija, kas tiek iegrāmatota centrālajā vērtspapīru depozitārijā. Sabiedrībā var būt  tikai viena veida akcijas: vai reģistrētās akcijas vai dematerializētas akcijas. Akcionāru sapulce var nolemt konvertēt dematerializētas akcijas par reģistrētām akcijām un otrādi. Pieņemot lēmumu par akciju konversiju, izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos.