• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

13. Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai

Izsniedz: Nodarbinātības valsts aģentūra

Informācijas atrašanas vieta: https://www.nva.gov.lv/lv/darbiekartosanas-pakalpojumi


Sertifikāts darbam citā ES valstī

Izsniedz: Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūra

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vsaa.gov.lv/lv/darbs-cita-es-valsti-a1-sertifikats

Regulē: Eiropas Parlamenta Un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&from=LV 


Atļauja bērnu nodarbināšanai

Izsniedz: Valsts darba inspekcija

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vdi.gov.lv/lv/pakalpojumi/darba-inspekcijas-atlauja-bernu-izpilditaju-nodarbinasanai

Regulē: Darba likuma 37. pants, Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 205 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas bērnu — izpildītāju — nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, kā arī atļaujā ietveramie ierobežojumi". 


Speciālā atļauja (licence) komersantiem, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā

Izsniedz: VSIA “Latvijas Jūras administrācija”

Informācijas atrašanas vieta: www.lja.lv  


Atbilstības dokuments - kuģa pārvalde ISM kodeksa izpratnē

Izsniedz: VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Kuģošanas drošības inspekcija vai pilnvarota klasifikācijas sabiedrība;

Informācijas atrašanas vieta: www.lja.lv


Speciālā atļauja (licence) tūrisma pakalpojumu sniegšanai un reģistrācija Tūrisma operatoru un aģentu datubāzē

Izsniedz un reģistrē: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; vairāk informācijas pa tālruni 65452554

Informācijas atrašanās vieta: http://ptac.gov.lv/lv/turisma-operatoru-un-agentu-datubaze


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti