• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

6. Elektroenerģija, gāze apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

Lēmums par atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai vai jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai

Izsniedz: Klimata un enerģētikas ministrija, kontaktpersona Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta vecākā eksperte Ilāna Garbere-Bule, 67013103, Ilana.Garbere-Bule@kem.gov.lv;

Atļaujas saņemšanai iesniegums iesniedzams elektroniski: pasts@kem.gov.lv;

Informācijas atrašanās vieta: https://www.em.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauju-izsniegsana-elektroenergijas-razosanas-jaudu-palielinasanai-vai-jaunu-razosanas-iekartu-ieviesanai


Licences vai reģistrēšanās elektroenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanai

Izsniedz: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.sprk.gov.lv/content/registresanalicencesana-0


Licence vai reģistrēšanās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai

Izsniedz: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.sprk.gov.lv/content/registresanalicencesana-1


Licences vai reģistrēšanās dabasgāzes apgādes pakalpojumu sniegšanai

Izsniedz: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.sprk.gov.lv/content/registresanalicencesana


A un B kategorijas piesārņojošo darbības atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/un-b-kategorijas-piesarnojoso-darbibas-atlauju-izsniegsana-grozijumu-veiksana-un-anulesana


C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/c-kategorijas-piesarnojosas-darbibas-registracija

Pakalpojums sniegts tikai elektroniski: http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/ 


Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/ 


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti