• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

11. Finanšu un apdrošināšanas darbības

Saimnieciskās darbības vietas ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem reģistrācija saimnieciskās darbības vietu reģistrā

Izsniedz: VSIA "Latvijas proves birojs"

Informācijas atrašanas vieta: http://www.prove.lv/businessmen/index.php   


Privatizācijas sertifikātu tirdzniecības starpnieka licence

Izsniedz: Ekonomikas ministrija (Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisija).

Kontaktpersona: Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītājs Ģirts Mālnieks, 67013047, Girts.Malnieks@em.gov.lv


Speciālā atļauja (licence) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai

Izsniedz: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; vairāk informācijas pa tālruni 65452554

Informācijas atrašanās vieta: http://ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-kreditsana  


Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācija

Izsniedz: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; vairāk informācijas pa tālruni 65452554

Informācijas atrašanās vieta: http://ptac.gov.lv/lv/content/kredita-starpnieki-un-kredita-starpnieku-parstavji


Licences parāda (ārpustiesas) atgūšanas pakalpojuma sniegšanai

Izsniedz: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; vairāk informācijas pa tālruni 65452554

Informācijas atrašanās vieta: https://registri.ptac.gov.lv/lv/table/parada-atguanas-pakalpojuma-sniedzeji-kuri-sanemusi-licenci


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti