• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

10. Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

Licence Kredītinformācijas biroja darbībai

Izsniedz: Datu valsts inspekcija, informācijas tālrunis 67223131

Informācijas atrašanas vieta: https://www.dvi.gov.lv/lv/kreditinformacijas-biroji/


Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas

Izsniedz: Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari"

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vases.lv 


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti