• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

1. Kopsavilkums

Informācija iegūta un apkopota pēc Latvijas Republikas ministriju un to padotības iestāžu sniegtajiem datiem.  Katrā sadaļā, uzspiežot uz saites pie informācijas atrašanās vietas, atvērsies atļaujas (licences) izsniedzējiestādes tīmekļvietne, kurā iespējams uzzināt, kā atļauju vai licenci attiecīgajā iestādē var saņemt.

Šī sadaļa izveidota pēc Uzņēmumu reģistra iniciatīvas, lai valstī vienuviet būtu atrodama informācija par konkrētiem komercdarbības veidiem nepieciešamajām atļaujām un licencēm. Iniciatīva ietverta Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2008.gad am 24. pasākumā "Vienotas informācijas pieejas punkta izveide par licencēm un atļaujām”.


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti