• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

7. Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

Reģistrēšanās sadzīves atkritumu apsaimniekošanai

Izsniedz: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.sprk.gov.lv/content/registresana


Reģistrēšanās depozīta iepakojuma apsaimniekošanai

Izsniedz: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija


Reģistrēšanās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai

Izsniedz: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.sprk.gov.lv/content/registresana-2


Atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtība

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/atkritumu-tirgotaju-un-atkritumu-apsaimniekosanas-starpnieku-registracijas-kartiba


Atkritumu apsaimniekošanas atļauja

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/atkritumu-apsaimniekosanas-atlauja


Ūdens resursu lietošanas atļauja

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/udens-resursu-lietosanas-atlauja


Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgu preču (t.sk. elektrisko un elektronisko iekārtu) atkritumu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveide (līguma slēgšana ar Valsts vides dienestu) un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas saņemšana

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/izlietota-iepakojuma-un-vienreiz-lietojamo-galda-trauku-un-piederumu-videi-kaitigu-precu-tsk-elektrisko-un-elektronisko-iekartu-atkritumu-un-nolietoto-transportlidzeklu-apsaimniekosanas-sistemas-izveide-liguma-slegsana-ar-valsts-vides-dienestu-un-atbrivojuma-no-dabas-resursu-nodokla-samaksas-sanemsana


Pakalpojums: Paziņojuma saskaņošana par atkritumu pārrobežu sūtījumiem (iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra)

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/pazinojuma-saskanosana-par-atkritumu-parrobezu-sutijumiem-ieprieksejas-rakstiskas-pazinosanas-un-piekrisanas-procedura


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti