• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

18. Valsts pārvalde un aizsardzība

Stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, tranzīta, pārvietošanas un starpniecības licences

Izsniedz: Ārlietu ministrija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1313/ProcesaApraksts


Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm

Izsniedz: Aizsardzības ministrija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.mod.gov.lv/lv/uznemejiem/licences-un-militara-razotaja-sertifikats/speciala-atlauja-licence-komercdarbibai-ar


Militārā ražotāja sertifikāts

Izsniedz: Aizsardzības ministrija

Informācijas atrašanas vieta: https://www.mod.gov.lv/lv/uznemejiem/specialas-atlaujas/militara-razotaja-sertifikats


Licence komercdarbībai ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei un nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai

Izsniedz: Aizsardzības ministrija, kontaktpersona Helēna Brinkmane, 67335233

Informācijas atrašanās vieta: https://www.mod.gov.lv/lv/uznemejiem/specialas-atlaujas/licence-komercdarbibai-ar-militara-rakstura-spradzienbistamiem 


Reģistrācija Apsardzes darbības reģistrā

Izsniedz: Valsts policija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vp.gov.lv/lv/licences-sertifikati-atlaujas


Speciālā atļauja (licence) detektīvdarbības veikšanai

Izsniedz: Valsts policija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vp.gov.lv/lv/licences-sertifikati-atlaujas


Licence komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem

Izsniedz: Valsts policija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vp.gov.lv/lv/licences-sertifikati-atlaujas


Licence komercdarbībai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem

Izsniedz: Valsts policija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vp.gov.lv/lv/licences-sertifikati-atlaujas


Speciālā atļauja (licence) spridzināšanas darbu veikšanai un citai komercdarbībai (sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizēšanai, izgatavošanai)

Izsniedz: Valsts policija

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vp.gov.lv/lv/licences-sertifikati-atlaujas


Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajām sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītām vai pielāgotām iekārtām, ierīcēm vai instrumentiem un to komponentiem

Izsniedz: Valsts drošības dienests


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti