• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS reģistrācija komercreģistrā

10. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt parakstus uz šādiem dokumentiem: pieteikuma veidlapas KR4, valdes locekļa piekrišanas ieņemt amatu (ja piekrišana ietverta nav pieteikumā), akcionāru reģistra nodalījuma.


Parakstus var apliecināt:

  • pie zvērināta notāra;
  • bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra;
  • dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.