• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS reģistrācija komercreģistrā

5. Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.


Nosacījumi:

  • pamatkapitāla lielums sastāv no akciju skaita un daļas nominālvērtības reizinājuma;
  • pamatkapitālam un daļas nominālvērtībai jādalās ar sabiedrības akciju mazāko nominālvērtību un 10 centiem bez atlikuma;
  • minimālais pamatkapitāla lielums ir 35000 EUR;
  • pamatkapitālu apmaksā dibinātāji, to var apmaksāt tikai ar naudas ieguldījumu;
  • līdz pieteikuma iesniegšanai pamatkapitāls apmaksājams vismaz 25% apmērā, taču apmaksātā pamatkapitāla lielums nevar būt mazāks par 35000 EUR;
  • pamatkapitāls pilnībā apmaksājams dibināšanas lēmumā vai līgumā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā gada laikā no ierakstīšanas komercreģistrā;
  • dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver bankā kontu, organizē naudas iemaksāšanu tajā un saņem no bankas komercreģistra iestādei adresētu izziņu vai citu bankas izdotu dokumentu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu.