• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS reģistrācija komercreģistrā

5. Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.


Nosacījumi:

  • pamatkapitāla lielums sastāv no akciju skaita un daļas nominālvērtības reizinājuma;
  • pamatkapitālam un daļas nominālvērtībai jādalās ar sabiedrības akciju mazāko nominālvērtību un 10 centiem bez atlikuma;
  • minimālais pamatkapitāla lielums ir 25000 EUR;
  • pamatkapitālu apmaksā dibinātāji, to var apmaksāt tikai ar naudas ieguldījumu;
  • līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā pamatkapitāls apmaksājams pilnā apmērā;
  • dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver maksājumu kontu, organizē naudas iemaksāšanu tajā un saņem no maksājumu pakalpojuma sniedzēja komercreģistra iestādei adresētu izziņu vai citu maksājumu pakalpojuma sniedzēja izdotu dokumentu, kas apliecina pamatkapitāla apmaksu (ievērībai - maksājumu pakalpojuma sniedzēja izziņai vai citam maksājumu pakalpojuma sniedzēja izdotam dokumentam svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā);
  • iegrāmato akciju sabiedrības dematerializētās akcijas centrālajā vērtspapīru depozitārijā, ja sabiedrībai ir dematerializētas akcijas.