• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS reģistrācija komercreģistrā

4. Statūti

Statūtos nosaka sabiedrības darbības svarīgākos principus. Tos paraksta sabiedrības dibinātājs vai visi dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

 • nosaukums (firma);
 • darbības termiņš un mērķis (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu termiņu vai noteikta mērķa sasniegšanai);
 • pamatkapitāla lielums, akciju skaits un nominālvērtība;
 • pārstāvības tiesības (valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi);
 • padomes locekļu skaits;
 • īpaši akciju atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti);
 • ja sabiedrībai ir dažādas akciju kategorijas, — akciju kategorijas (norādot tiesības, kuras izriet no katras akciju kategorijas) un katras kategorijas akciju skaits un nominālvērtība;
 • vai akcijas ir reģistrētas vai dematerializētas akcijas;
 • sabiedrības galvenie komercdarbības veidi;
 • citi noteikumi, ko dibinātājs uzskata par būtiskiem (nav obligāti iekļaujams);
 • parakstīšanas datums.

Statūtos iekļaujami tikai noteikumi, tajos nav iekļaujamas ziņas par, piemēram, juridisko adresi, konkrētām personām, kas ir akcionāri un amatpersonas.

Statūtu paraugs
13,6KB , DOCX , atjaunots