• lv
 • en

AS reģistrācija komercreģistrā

4. Statūti

Statūtos nosaka sabiedrības darbības svarīgākos principus. To paraksta sabiedrības dibinātājs vai visi dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

 • Nosaukums (firma)
 • Darbības termiņš un mērķis (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu termiņu vai noteikta mērķa sasniegšanai)
 • Pamatkapitāla lielums, akciju skaits un nominālvērtība
 • Pārstāvības tiesības (valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi)
 • Padomes locekļu skaits
 • Īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti)
 • Ja sabiedrībai ir dažādas akciju kategorijas, — akciju kategorijas (norādot tiesības, kuras izriet no katras akciju kategorijas) un katras kategorijas akciju skaits un nominālvērtība
 • Vai akcijas ir vārda vai uzrādītāja akcijas un, ja statūti paredz vārda akciju konversiju par uzrādītāja akcijām un otrādi, — konversijas noteikumi;
 • Vai akcijas ir papīra formā vai dematerializētas un, ja statūti paredz papīra formas akciju konversiju par dematerializētām akcijām un otrādi, — konversijas noteikumi
 • Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi.
 • Citi noteikumi, ko dibinātājs uzskata par būtiskiem (nav obligāti iekļaujams)
 • Parakstīšanas vieta un datums

Statūtos iekļaujami tikai noteikumi, tajos nav iekļaujamas ziņas par, piemēram, juridisko adresi, konkrētām personām, kas ir akcionāri un amatpersonas.

Statūtu paraugs
75,3KB , DOCX , atjaunots