• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Akcionāru reģistra nodalījuma sastādīšana

1. Kopsavilkums

Pienākums sagatavot akcionāru reģistra nodalījumu ir attiecīgās akciju sabiedrības valdei. Taču Komerclikuma 235.1 pantā noteiktos gadījumos akcionāru reģistra nodalījumu var sastādīt Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • no 20,00 EUR
    Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • akciju ieguvēja paziņojums par akciju iegūšanu;
  • dokuments, uz kura pamata akcijas iegūtas, vai tā notariāli apliecināta kopija;
  • maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu vai informācija par valsts nodevas apmaksu 20 EUR apmērā.