• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS izmaiņas valdes pārstāvības tiesībās

1. Kopsavilkums

Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības, kas noteiktas statūtos. Valdes locekļiem var noteikt atsevišķas vai kopīgas pārstāvības tiesības. Nosakot pārstāvības tiesības, jāievēro princips, ka katram valdes loceklim ir reālas pārstāvības tiesības.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Valdes locekļu pārstāvības tiesību apjomam ir jāatbilst statūtos noteiktajam. Ja tiek mainīts valdes locekļu pārstāvības tiesību apjoms, bet statūtu iepriekšējā redakcija paredz citu pārstāvības tiesību apjomu, vienlaicīgi veicami attiecīgi grozījumi statūtos.