• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS izmaiņas valdes sastāvā

5. Apmaksā nodevas

Valsts nodevas apmaksu veic pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv pēc pieteikuma sagatavošanas saskaņā ar pakalpojuma aprēķināto maksu! *Izņemot gadījumos, kad nevar iesniegt portālā.

*Gadījumos, kad pieteikumam nav izveidots e-pakalpojums pakalpojumu portālā, Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā. Valsts nodevu var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas e-pastā vai pa pastu.

Lai atgūtu nepareizi samaksāto (nepareizs konts u.c.) vai pārmaksāto summu par reģistrācijas vai maksas pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz iesniegums.


Reģistrācija 3 darba dienu laikā

Valsts nodeva par 1 izmaiņu

20,00 EUR

Ja vienlaicīgi tiek pieteiktas arī citas izmaiņas valdē (piemēram, valdes locekļu atcelšana), valsts nodeva ir par 1 izmaiņas reģistrāciju.

Valsts nodeva par 2 vai vairāk izmaiņām

40,00 EUR

Reģistrācija 1 darba dienas laikā

Valsts nodeva par 1 izmaiņu

60,00 EUR

Ja vienlaicīgi tiek pieteiktas arī citas izmaiņas valdē (piemēram, valdes locekļu atcelšana), valsts nodeva ir par 1 izmaiņas reģistrāciju.

Valsts nodeva par 2 vai vairāk izmaiņām

120,00 EUR