• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Maksātnespēja

1. Kopsavilkums

Maksātnespējas mērķis ir veicināt parādnieka (tajā skaitā, fiziskas personas kā parādnieka) maksātspējas atjaunošanu un kreditoru interešu aizsardzību parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā, samērojot finansiālās grūtībās nonākušas personas un kreditoru intereses.

Maksātnespējas reģistra izveidošanas mērķis ir nodrošināt maksātnespējas lietas publiskumu.

Visi Maksātnespējas reģistra ieraksti ir pieejami publiski.


Valdes locekļiem, padomes locekļiem, īpašniekiem noderēs tieslietu sistēmas kolēģu no Maksātnespējas kontroles dienesta sagatavotais informatīvais materiāls Kas ir parādnieka pārstāvis maksātnespējas procesā?