• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Maksātnespēja

6. Parādnieku (Fizisko personu) iesniedzamie dokumenti

Maksātnespējas likums (spēkā no 01.11.2010.)

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UR darbība
Tiesā apstiprināts saistību dzēšanas plāns dokumentu pievienošana reģistrācijas lietai
Tiesā apstiprināti saistību dzēšanas plāna grozījumi dokumentu pievienošana reģistrācijas lietai