• lv
  • en

AS padomes sastāva maiņa

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām padomes sastāvā pieņem akcionāru sapulce. Padomes skaitliskais sastāvs nevar būt lielāks par statūtos noteikto. Padomi ieceļ uz 5 gadu termiņu, izņemot, ja statūtos ir paredzēts cits, īsāks termiņš. Padomes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar akcionāru sapulces lēmuma brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: