• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS padomes sastāva maiņa

3. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu KR18 paraksta valde. Ja padomes loceklis pats atkāpies no amata, pieteikumu paraksta viņš pats vai valde.


Papildus informācija:

  • veicot izmaiņas padomes sastāvā, pieteikuma 3.2. apakšpunktā norādāms viss aktuālais padomes sastāvs, arī tie padomes locekļi, attiecībā uz kuriem netiek veiktas izmaiņas.
KR18 veidlapa
95,6KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.