• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS padomes sastāva maiņa

4. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt parakstus uz akcionāru sapulces protokola par padomes iecelšanu vai atcelšanu. Paraksti uz padomes locekļu piekrišanām nav jāapliecina notariāli, izņemot gadījumā, kad tas ir paredzēts sabiedrības statūtos.


Parakstus var apliecināt:

  • pie zvērināta notāra;
  • bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra;
  • dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.  Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.