• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS padomes sastāva maiņa

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām padomes sastāvā pieņem akcionāru sapulce. Padomes skaitliskais sastāvs nevar būt lielāks par statūtos noteikto. Padomi ieceļ uz 5 gadu termiņu, izņemot, ja statūtos ir paredzēts cits, īsāks termiņš. Padomes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar akcionāru sapulces lēmuma brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.