• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pamatkapitāla palielināšana

4. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumus paraksta valde.


Dokumentā jānorāda:

 • Pamatkapitāla palielināšanas mērķi vai iemeslus
 • Līdzšinējo pamatkapitālu, akciju kategorijas, skaitu un nominālvērtību
 • Paredzēto pamatkapitāla palielinājumu (izsludinātais pamatkapitāls)
 • Jaunās emisijas akciju kategoriju vai kategorijas, kā arī tiesības, kas izriet no šo kategoriju akcijām, un akciju skaitu
 • Jaunās emisijas akciju nominālvērtību, pārdošanas maksu un minimālo iemaksu, kas jāizdara, parakstoties uz akcijām
 • Jaunās emisijas akciju apmaksas veidu (naudā vai ar mantisko ieguldījumu)
 • To jaunās emisijas akciju kategorijas, skaitu un nominālvērtību summu, kuras apmaksā ar mantisko ieguldījumu, norādot katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu un tā vērtību
 • Jaunās emisijas akciju parakstīšanas un apmaksas termiņus ar tādu aprēķinu, lai katra akcija būtu pilnīgi apmaksāta ne vēlāk kā gada laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu
 • Termiņu, kādā līdzšinējie akcionāri var izmantot pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām, ja viņiem ir šādas tiesības
 • Vietu un laiku, kur un kad notiks parakstīšanās uz akcijām