• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pamatkapitāla palielināšana

2. Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.


Nosacījumi:

  • Pamatkapitālu var palielināt izdarot naudas ieguldījumu
  • Pamatkapitālu var palielināt izdarot mantisko ieguldījumu
  • Pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai (tikai tad, ja ir tikai viens akcionārs)