• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pamatkapitāla samazināšana 1. posms

1. Kopsavilkums

Minimālais pamatkapitāla apmērs, līdz kuram var samazināt pamatkapitālu, ir 25000 EUR. Pamatkapitālu var samazināt, dzēšot akcijas vai samazinot akcijas nominālvērtību, sabiedrībai iegūstot un dzēšot savas akcijas, dzēšot akcijas, kuras iesnieguši akcionāri, samazinot akciju nominālvērtību. Pamatkapitāla samazināšana tiek veikta divos posmos.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas.