• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pamatkapitāla samazināšana 1. posms

3. Pamatkapitāla samazināšanas noteikumi

Pamatkapitāla samazināšanas noteikumus paraksta valde.


Dokumentā jānorāda:

  • Nosaukums (firma)
  • Reģistrācijas numurs
  • Pamatkapitāla samazināšanas iemeslu
  • Pamatkapitāla samazināšanas apmēru
  • Pamatkapitāla samazināšanas veidu
  • Dzēšamo akciju skaitu vai akciju samazināto nominālvērtību
  • Akciju nodošanas vai apmaiņas termiņu
  • Ja paredzēts daļu pamatkapitāla izmaksāt atpakaļ akcionāriem, — izmaksas noteikumus
  • Datums un vieta