• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pamatkapitāla samazināšana 1. posms

4. Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Lai aizsargātu kreditorus, sabiedrībai valdei par pamatkapitāla samazināšanu nepieciešams nosūtīt paziņojumus sabiedrības kreditoriem.


Paziņojumā jānorāda:

  • Piecu dienu laikā pēc lēmuma par pamatkapitāla samazināšanu pieņemšanas valde nosūta rakstveida paziņojumus par pamatkapitāla samazināšanu un par jauno pamatkapitāla lielumu visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem.