• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pamatkapitāla samazināšana 2. posms

1. Kopsavilkums

Pamatkapitāla samazināšanas otro posmu var uzsākt, kad beidzies kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš un prasījumi ir nodrošināti. Pieteikumu var sniegt ne ātrāk par mēnesi no paziņojuma publikācijas dienas Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv un ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc lēmuma par pamatkapitāla samazināšanu pieņemšanas.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas kopš beidzies kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš un prasījumi ir nodrošināti, ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla samazināšanu.