• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Paziņojums par līdzdalības iegūšanu un izmaiņām līdzdalībā

1. Kopsavilkums

Divu nedēļu laikā pēc akcionāra, kuram pieder dematerializētās akcijas, paziņojuma par līdzdalības iegūšanu, palielināšanos vai samazināšanos saņemšanas akciju sabiedrības valde iesniedz paziņojumu Uzņēmumu reģistram.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • no 20,00 EUR
    Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • paziņojums par līdzdalību;
  • maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu vai informācija par valsts nodevas apmaksu 20 EUR apmērā

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no akcionāra paziņojuma saņemšanas.