• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS prokūras izdošana

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu KR5 ir paraksta valde.


Papildus informācija:

  • pieteikumā norādāms prokūrista vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi un adrese, kurā tā sasniedzama) un pārstāvības tiesību apjoms;
  • ja prokūristam ir tiesības atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamos īpašumus, tas ir konkrēti atzīmējams pieteikumā;
  • vairākām personām vienlaicīgi var izdot kopprokūru. Šādā gadījumā kopprokūra izdodama vismaz divām personām kopā, kurām ir tikai kopīgas pārstāvības tiesības.
KR5 veidlapa
47,1KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.