• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Sapulču izsludināšana un atklāšana

1. Kopsavilkums

Uzņēmumu reģistrs par maksu var sasaukt kapitālsabiedrības dalībnieku vai akcionāru sapulci, kā arī kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulci, kurām ir komersanta statuss. Sapulci sasauc, ja valde vai padome (ja tāda ir izveidota) to nav sasaukusi; sabiedrībai nav valdes, līdz ar to nav, kas sasauc sapulci; kooperatīvajām sabiedrībām – ja sapulci nav sasaukusi valde, padome vai revīzijas komisija. Sapulces sasaukšanu var prasīt dalībnieks, akcionārs, biedrs vai tā pilnvarotā persona.

 • 5 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana
 • no 191,00 EUR
  Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums;
 • gada pārskata projekts (ja sapulcē tiek lemts par gada pārskata apstiprināšanu);
 • statūtu grozījumu projekts (ja sapulcē tiek lemts par statūtu grozījumiem);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par pakalpojuma apmaksu (maksā nav iekļauti ar sapulces norisi saistītie izdevumi).