• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Sapulču izsludināšana un atklāšana

3. Apmaksā pakalpojumu

Pakalpojumu var apmaksāt ar pārskaitījumu jebkurā bankā  2 dienas pirms pakalpojuma saņemšanas.


Maksa par SIA dalībnieku sapulci (līdz 5 dalībniekiem)

191,00 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par ko tiek veikts maksājums
Maksa par pakalpojumu jāmaksā arī atkārtoti, ja pirmā sapulce nav lemttiesīga. Maksā nav iekļauti ar sapulces norisi saistītie izdevumi.

 

Maksa par SIA dalībnieku sapulci (vairāk par 5 dalībniekiem)

250,00 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase, Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par ko tiek veikts maksājums
Maksa par pakalpojumu jāmaksā arī atkārtoti, ja pirmā sapulce nav lemttiesīga.Maksā nav iekļauti ar sapulces norisi saistītie izdevumi.

 

Maksa par AS akcionāru sapulci, kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulce)

250,00 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase, Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par ko tiek veikts maksājums
Maksa par pakalpojumu jāmaksā arī atkārtoti, ja pirmā sapulce nav lemttiesīga. Maksā nav iekļauti ar sapulces norisi saistītie izdevumi.