• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS statūtu izmaiņas

1. Kopsavilkums

Statūtos nosaka uzņēmuma darbības svarīgākos principus. Grozījumi statūtos Uzņēmumu reģistrā jāpiesaka 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Ja akcionāru sapulce nolemj konvertēt dematerializētas akcijas par reģistrētām akcijām vai otrādi, izdarot attiecīgus grozījumus statūtos, Uzņēmumu reģistrā papildus jāiesniedz:

  • centrālā vērtspapīru depozitārija izsniegts apliecinājums par dematerializēto akciju reģistrāciju, ja sabiedrībai ir dematerializētas akcijas;
  • akcionāru reģistra nodalījums, ja sabiedrībai ir reģistrētas akcijas.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.