• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS likvidācija 1. posms

3. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu KR13 paraksta valde vai likvidators (ja ir iecelti vairāki likvidatori, pieteikumu paraksta visi likvidatori).


Papildus informācija:

  • pieteikumā norādāms kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš, kā arī adrese, kurā kreditori var pieteikt savus prasījumus;
  • kreditoru pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis, ja dalībnieku sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā par SIA darbības izbeigšanu nav noteikts garāks kreditoru pieteikšanās termiņš;
  • kreditoru prasījumu pieteikšanas vietas adresei ir jāsakrīt ar konkrētu Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi.
KR13 veidlapa
43,9KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.