• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS likvidācija 1. posms

5. Apmaksā nodevas

Valsts nodevas apmaksu veic pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv pēc pieteikuma sagatavošanas saskaņā ar pakalpojuma aprēķināto maksu! *Izņemot gadījumos, kad nevar iesniegt portālā.

*Gadījumos, kad pieteikumam nav izveidots e-pakalpojums pakalpojumu portālā, Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā. Valsts nodevu var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas e-pastā vai pa pastu.

Lai atgūtu nepareizi samaksāto (nepareizs konts u.c.) vai pārmaksāto summu par reģistrācijas vai maksas pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz iesniegums.


Reģistrācija 1 - 3 darba dienu laikā

Valsts nodeva (1 dibinātāja AS)

30,00 EUR

Reģistrācija 3 darba dienu laikā

Valsts nodeva (2 un vairāk dibinātāju AS)

30,00 EUR

Reģistrācija 1 darba dienas laikā

Valsts nodeva (2 un vairāk dibinātāju AS)

90,00 EUR