• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pārrobežu saplūšana 1.posms

5. Paziņojums kreditoriem

Pieteikumam par reorganizācijas uzsākšanu pievieno paziņojumu kreditoriem, kurā tie uzaicināmi pieteikt savus prasījumus. Komercreģistra iestāde savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu kreditoriem.


Paziņojumā norāda:

  • reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas un reģistrācijas numurus;
  • reorganizācijas veidu;
  • kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par diviem mēnešiem no paziņojuma publicēšanas dienas;
  • paziņojums dalībniekiem, kreditoriem un darbinieku pārstāvjiem (ja tādu nav, — darbiniekiem);
  • paziņojumu dalībniekiem, kreditoriem un darbinieku pārstāvjiem (ja tādu nav, — darbiniekiem), kurā tie uzaicināmi sniegt viedokli par līgumu vai līguma projektu;
  • viedokļa sniegšanas vietu un laiku, kas nedrīkst būt vēlāks kā piecas darba dienas līdz dienai, kad paredzēta dalībnieku sapulce par lēmuma par reorganizāciju pieņemšanu.
Paziņojums kreditoriem
37,6KB , DOCX , atjaunots