• lv
  • en

AS pārveidošana 1. posms

1. Kopsavilkums

Pārveidošana ir process, kurā viena veida sabiedrība (pārveidojamā sabiedrība) tiek pārveidota par cita veida sabiedrību (iegūstošā sabiedrība). Pārveidošanas gadījumā visas pārveidojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai. Pārveidojamās sabiedrības dalībnieki kļūst par iegūstošās sabiedrības dalībniekiem. Reorganizācija veicama divos posmos.

  • 3 darba dienas
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti: