• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS saplūšana 1. posms

3. Apmaksā nodevas

Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.

Valsts nodevu var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas elektroniski vai pa pastu.


Valsts nodeva par katru iesaistīto sabiedrību

65,00 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par ko tiek veikts maksājums
Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katras sabiedrības līguma projekta eksemplāru, ja ir divas pievienojamās sabiedrības, kopējā nodeva ir 130 EUR.